Ολοκληρωμένη SEO Προώθηση Ιστοσελίδων.

SEO

Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η βελτιστοποίηση SEO μιας ιστοσελίδας αποτελεί στρατηγική επιλογή και όχι επιχειρηματικό έξοδο για μια ακόμα προωθητική ενέργεια. Η υπηρεσία « Ολοκληρωμένη SEO Προώθηση Ιστοσελίδων » χωρίζεται σε δυο ενότητες. Η πρώτη είναι η ανάλυση της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης σε θέματα SEO και η δεύτερη η πραγματοποίηση βελτιώσεων τόσο στην ιδία την ιστοσελίδα (on page seo) όσο και εκτός ιστοσελίδας (off page seo). Η εργασίες ξεκινούν με τον ορισμό από τον πελάτη των λέξεων κλειδιών με τις οποίες θέλει να εμφανίζεται η επιχείρηση στην μηχανή αναζήτησης Google. Οι λέξεις κλειδιά μπορούν να είναι από 1 ως και 10. Θα πρέπει να αναφέρονται όσο πιο συγκεκριμένα γίνεται στο αντικείμενο που στοχεύει η επιχείρηση. Η χρέωση για την υπηρεσία γίνεται σε μηνιαία βάση καθώς οι εργασίες βελτιστοποίησης SEO είναι συνεχείς και ολοκληρώνονται μόνο όταν η ιστοσελίδα του πελάτη εμφανιστεί στην πρώτη ή δεύτερη σελίδα αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης Google, βάση των λέξεων κλειδιών που έχει ορίσει. Όλοι οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την θέση μιας ιστοσελίδας στην σελίδα αποτελεσμάτων του Google.

Ανάλυση Εργασιών

Στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (On-Page SEO)

Title (Τίτλος Ιστοσελίδας).
Title Tags (Τίτλοι Άρθρων & Σελίδων).
Meta Descriptions (Ειδικευμένες περιγραφές).
Meta Keywords (Ειδικευμένες λέξεις κλειδιά).
Image Tags (Τίτλοι εικόνων).
Content (Περιεχόμενο ιστοσελίδας).
Blog (Ιστολόγιο ειδήσεων).
Robots.txt.
Sitemap.xml.
Website Speed (Ταχύτητα φόρτωσης).
H1, H2, H3, H4, H5 Titles (Μεγέθη επικεφαλίδων κειμένων).

Εκτός Ιστοσελίδας Επιχείρησης (Off-Page SEO)

Ρυθμίσεις Google Webmaster Tools.
Ρυθμίσεις Bing Webmaster Tools.
Structured Data Άρθρων.
Rich Snippet Άρθρων.
Δημιουργία Google Plus Business Page.
Δημιουργία Google Plus Page Authorship.
Δημιουργία Google Plus Post Authorship.
Δημιουργία Social Signals.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...