Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2021

Δείτε αν επιχορηγείται η επιχείρησή σας για e-shop 100%

    Η πολυπόθητη επιχορήγηση για κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος για επιχειρήσεις λιανεμπορίου, είναι γεγονός. Με την ονομασία e-lianiko, η δράση ενισχύει σε ποσοστό 100% τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, για κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος, λογισμικού, εξοπλισμού και διαφήμισης. Σύμφωνα με...

Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»

    Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»  του  ΕΣΠΑ  2014  –  2020  και  έχει  ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος...